عید فطر، روز چیدن میوه های شاداب استجابت مبارک باد . . .