هر سینه برای خود نوایی دارد هر قبله برای خود خدایی دارد اما زدرون کعبه می گفت خدا ایوان نجف عجب صفایی دارد...                                                                                                   شهادت امام اول شیعیان علی{ع}بر تمامی مردم عزیز تسلیت باد.